Jačí krámek      


Co je Fair Trade?

Fair Trade je celosvětové hnutí, které se snaží:

  • podpořit drobné výrobce a zemědělce ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky
  • vnést do obchodních vztahů mezi bohatým Severem a chudým Jihem princip partnerského přístupu. Současné rozdělení zisků a rizik mezi jednotlivé články obchodního řetězce je jednostranně výhodné pro zprostředkovatele a obchodníky, kteří si přisvojují veškerý zisk. Rizika a ztráty naopak nesou drobní výrobci a pěstitelé. Fair Trade nabízí alternativu.
  • ukázat, že obchod může být férový ke všem zúčastněným. Fair Trade je výhodný pro všechny články řetězce, od prvotního výrobce přes dovozce, zpracovatele, prodejce i nás, spotřebitele – koupí Fair Trade výrobku získáme kvalitní výrobek za cenu, která odráží skutečné náklady.

Drobní výrobci a zemědělci jsou vůči velkým firmám a plantážovému pěstování znevýhodněni... Přitom právě oni jsou oporou pro dlouhodobou environmentální a sociální stabilitu a udržitelný rozvoj.

Fair Trade obyvatelům "Třetího světa" nepomáhá příležitostnou charitou, ale vytváří podmínky, v nichž si mohou svou prací pomoci sami. Je jen na nás, spotřebitelích, dáme-li jim tuto možnost. Správnou volbou při nákupu může o způsobu života lidí na druhé straně planety spolurozhodovat každý z nás.

Spravedlivá cena pro výrobce

Výrobce získává za výrobek s označením Fair Trade cenu, která odráží vynaložené náklady, umožňuje pokrytí životních potřeb a poskytuje možnost pro další rozvoj. Část zisku plyne do společného fondu výrobců, ze kterého se financují potřebné investice a sociální a ekologické projekty.

Ekologicky šetrnější výroba

Výroba Fair trade produktů je šetrnější k životnímu prostředí – upřednostňují se místní přírodní materiály získané udržitelným způsobem, obnovitelné zdroje energie, šetrné způsoby v zemědělství i následném zpracování.

Sociální aspekty

Slušné pracovní podmínky pro pěstitele. V rámci Fair Trade mají zaměstnanci zajištěnu přinejmenším minimální zákonnou mzdu, základní sociální zabezpečení a zdravé pracovní prostředí. Nucená a dětská práce je vyloučena.


Otevřenost a přístup k informacím o původu zboží

Každý den si vybíráme ze širokého sortimentu výrobků a služeb. Máme právo na to, abychom věděli, za jakých sociálních a environmentálních podmínek bylo zboží vyprodukováno. Fair Trade tyto informace poskytuje.


Účinná rozvojová spolupráce

Fair Trade umožňuje znevýhodněným malým pěstitelům a řemeslníkům, aby si pomohli sami svou prací a svými dovednostmi, aby nemuseli pasivně čekat na pomoc zvenčí. Navrací jim tak lidskou důstojnost.

Fair Trade nám dává možnost volby

Svým způsobem života a spotřeby ovlivňuje každý z nás okolní svět. Je jen na nás samotných, zda bude tento vliv kladný, nebo záporný. Fair Trade přináší možnost vybrat si ten správný výrobek...

Více...

 

N2Q0Y