Jačí krámek      


Pařezovský kopec

Pařezovský kopec tvoří fragmenty sušších lad s roztroušenými náletovými dřevinami – v minulosti využívané jako pastviny. Jedná se o lokalitu s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (vstavač kukačka, vemeník dvoulistý, jehlice plazivá) a hmyzu (otakárek ovocný, svižník polní, potemník písečný, samotářské včely, nesytka česká, čmeláci).

Suchomilné trávníky Pařezovského kopce potkal stejný osud jako většinu podobných lokalit. Jakmile přestaly být paseny, postupně zarůstaly náletovými dřevinami až téměř zanikly pod porosty borového mlází či hustých trnkových křovin. V roce 2003 jsme nálety vyřezali a následující rok obnovili na Pařezovském kopci pastvu ovcí a koz a později i jaků.

Pařezovský kopec je takový náš zlý sen. 25 km od Libosvár! Autem hodina nebo s velmi dobře natrénovaným koněm cca 4 hodiny. Plus ještě čas na kontrolu, dovezení vody apod. Naštěstí pro nás poslední dva roky kontroluje pasená zvířata paní ing. Mühlbauerová z Pařezova. Takže, když nejsou problémy, nemusíme tam každý den.

Na Pařezovském kopci není vyhráno. V posledních letech změnila  část  pozemků majitele (některé i několikrát). V důsledku toho klesla plocha z 2,15 ha na 1,5 ha. Další hrozbou je masivní zalesňování okolních luk. Pokud dojde k zalesnění většiny sousedních pozemků reálně hrozí zánik celé lokality.

Z Pařezovského kopce je pěkný výhled na pásmo Haltravy, pod ním vesnice Horního Chodska, majestátní Hoher Bogen a Branžovský hvozd.

 

 

ZjM0MGQwN